top of page

対方:

初めまして。XXXです。よろしくお願いします!(初次见面,我是XX,请多关照)

hajime mashite. XXX desu. yoroshiku onegai shimasu

初めまして

自己:

初めまして。akira / DJです。よろしくお願いします!(初次见面,我是晶 / 德金,请多关照)

hajime mashite. akira / DJ desu. yoroshiku onegai shimasu

初めまして

对跟诺好的人:息子もお世話になりました。(儿子也受你照顾了)

musuko mo osewani narimasita

息子もお世話になりました

対方:

日本語とてもお上手ですね。(您日语说得真好)

nihongo totemo ojouzu desune

日本語とてもお上手ですね。

自己:

いやいや、これしか話せないです。(没有没有,只能说这一点)

iyaiya, kore shika hanase naidesu

いやいや、これしか話せないです

之后再见面的时候(如楼的管理员):

打招呼:

お疲れ様です!(您辛苦)

otsu kare sama desu

お疲れ様です!

回答也是お疲れ様です!(您辛苦)

otsu kare sama desu

お疲れ様です!
bottom of page